Registracija* do 16.04.2014. 2.950,00 kn, registracija bez noćenja** 1.450,00 kn

Registracija* od 17.04.2014. 3.550,00 kn, registracija bez noćenja** 1.950,00 kn

U cijenu registracije nije uključen PDV.

Registracija za sudionike uključuje: stručne materijale, sudjelovanje na predavanjima (kotizacija), kavu i sokove u pauzama, obroke za vrijeme trajanja konferencije.

*U cijenu registracije uključen je smještaj u Falkensteiner Hotel & Spa Iadera u Zadru na bazi dva noćenja (18.05.2014. – 20.05.2014.).

**Registracija bez noćenja ne uključuje smještaj u Falkensteiner Hotel & Spa Iadera.

Krajnji rok za prijavu je 09.05.2014.

OBRAZAC ZA PRIJAVU

Otkazivanje rezervacije:

Otkazivanje je moguće jedino pismenim putem na adresu Spektar putovanja d.o.o., Tkalčićeva 15, 10 000 Zagreb ili na e-mail: ana.miskulin@spektar-holidays.hr

Do 26.04.2014. bez troškova.
Nakon 27.04.2014. pokrićem troškova u visini iznosa dva noćenja.